Simpool PH/RX

Descripció

Bomba peristáltica digital integrada amb control de pH. Funcionament fàcil, precís i flexible. Rang de mesurament de PH de 5.0-9.0. Rang de mesurament de RX de +/- 1000 mV. Pantalla digital sempre encesa fins i tot en cas de falta de flux de circulació, control de presència / mancada flux mitjançant connexió a la bomba de recirculació (Inhibit). Predisposició sonda de nivell. Composició del kit: elèctrode pH, tub 4 m d'aspiració/impulsió. Solucionis tampó per a calibratge elèctrode, suport de fixació a paret i clavilles, abraçadora 2 en 1 porta-elèctrode i injecció producte adequat per a tubs DN50-63 ADPSTC, filtre de fons. A petició està disponible la versió preparada per a la lectura de la temperatura.

Especificacions tècniques

Alimentació: Estàndard 230 VAC
Consum: 15 Watts (Máx)
Entrades nivell: Estàndard
Entrades INHIBIT: 230 VAC per a l'activitat i el consentiment del dosificació (bomba circulació)
Interruptor: On/Off/Encebat
Estadístiques de lectura
Alarma: O.F.A., pH piscina, temperatura, Off, O.F.d., Sensor de nivell (opcional)
Instal·lació Menú usuari per a instal·lació ràpida.